Tháng 09-2020: dự án đang nhận giữ chỗ (500 triệu/1 căn hộ) cho giai đoạn 3 có tên gọi là The Opera Residence. Dự kiến ngày mở bán là ngày 03/10/2020.

Additional menu