Metropole Thủ Thiêm dự kiến được Sonkim Land mở bán đợt 1 vào cuối tháng 11-2018!

Metropole Thủ Thiêm

Dự án The Metropole Thủ Thiêm là khu tài chính thương mại nổi tiếng tại Việt Nam và phồn thịnh bậc nhất châu Á. Nó được phí như khu Pudong ở Shanghai, Raffles City ở Singapore hay Darling Barbour Sydney.

Tìm hiểu thêmLiên hệ ngay
Dự án căn hộ The Metropole Thủ Thiêm của Sonkim Land và Quốc Lộc Phát