Metropole Thủ Thiêm dự kiến được Sonkim Land mở bán đợt 1 vào đầu tháng 11-2018!

Vị trí dự án Metropole Thủ Thiêm nằm ở đâu?