Metropole Thủ Thiêm dự kiến được Sonkim Land mở bán đợt 1 vào cuối tháng 11-2018!