Tháng 10-2020: dự án đang nhận giữ chỗ (500 triệu/1 căn hộ) cho giai đoạn cuối cùng có tên gọi là The Amaris Residence.

Additional menu

Ngân hàng bảo lãnh của Metropole Thủ Thiêm