Metropole Thủ Thiêm dự kiến được Sonkim Land mở bán đợt 1 vào ngày, 6-10-2018!